Фонетика и xorg


В някоя от последните версии на xorg, които се появиха около януари-февруари тази година, във фонетичната подредба са се промъкнали промени на някой, който изобщо не е мислил за редовия потребител и е искал да превърне фонетиката в БДС. Промените се изразяват в това, че са въведени знаците за горни и долни кавички, вместо <> и знак за параграф вместо &, и знак за евро вместо ^.

За да се поправят тези злодеяния, в ~/.bashrc се добавят следните редове:

xmodmap -e “keycode 16 = 7 ampersand 7 ampersand”
xmodmap -e “keycode 12 = 3 numbersign 3 numbersign”
xmodmap -e “keycode 15 = 6 asciicircum 6 asciicircum”
xmodmap -e “keycode 20 = minus underscore minus underscore”
xmodmap -e “keycode 59 = comma less comma less”
xmodmap -e “keycode 60 = period greater period greater”
И след това се логаут-вате и после обратно log-in в системата и вече би трябвало да си имате старата подредба на символите.
П.п. има още една промяна, която е, че вместо главно ь(ер малък, латинско x) е сложено ѝ (и ударено), което смятам за полезно и не съм отразил в горните промени.
, , ,

One response to “Фонетика и xorg”

Коментирай! 🙂